• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Cái chộp; sự túm lấy, sự vồ lấy, sự tóm, sự cố tóm lấy===== ::to make [[a]...)
  (Từ điển thông dụng)
  Dòng 36: Dòng 36:
  ::[[the]] [[girl]] [[grabbed]] [[hurriedly]] [[at]] [[her]] [[mother]], [[for]] [[fear]] [[that]] [[she]] [[might]] [[make]] [[a]] [[false]] [[step]]
  ::[[the]] [[girl]] [[grabbed]] [[hurriedly]] [[at]] [[her]] [[mother]], [[for]] [[fear]] [[that]] [[she]] [[might]] [[make]] [[a]] [[false]] [[step]]
  ::cô gái vội vàng níu bà mẹ lại, vì sợ bà trượt chân
  ::cô gái vội vàng níu bà mẹ lại, vì sợ bà trượt chân
   +
  ===hình thái từ===
   +
  *Ved: [[grabbed]]
   +
  *Ving: [[grabbing]]
  == Cơ khí & công trình==
  == Cơ khí & công trình==

  17:22, ngày 23 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái chộp; sự túm lấy, sự vồ lấy, sự tóm, sự cố tóm lấy
  to make a grab at something
  chộp lấy cái gì
  Sự tước đoạt, sự chiếm đoạt
  a policy of grab
  chính sách chiếm đoạt về chính trị hoặc thương mại
  (kỹ thuật) gàu ngoạm, máy xúc
  (đánh bài) lối chơi gráp (của trẻ con)
  up for grabs
  có đủ cho mọi người

  Ngoại động từ

  Túm lấy, vồ lấy, giật lấy
  the cat grabs the mouse
  con mèo vồ lấy con chuột
  the scoundrel grabbed the watch from the taxi driver and rushed into the dark
  gã lưu manh giật phăng cái đồng hồ của ông tài xế taxi và lao vào trong bóng tối

  Nội động từ

  Chộp lại (với ý định níu lại))
  the girl grabbed hurriedly at her mother, for fear that she might make a false step
  cô gái vội vàng níu bà mẹ lại, vì sợ bà trượt chân

  hình thái từ

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  gàu xúc đất

  Ô tô

  Nghĩa chuyên ngành

  phanh đột ngột

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  gàu có nắp
  thùng có nắp

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cái kẹp
  cái móc
  nắm lấy
  neo móc
  gàu ngoạm
  grab (bing) crane
  cần trục gàu ngoạm
  grab bucket crane
  máy trục kiểu gàu ngoạm
  grab crane
  cần trục gàu ngoạm
  grab crane
  máy trục kiểu gàu ngoạm
  grab dredge
  máy xúc có gàu ngoạm
  grab dredge
  máy xúc kiểu gầu ngoạm
  grab dredge
  tàu cuốc gàu ngoạm
  grab dredger
  máy xúc kiểu gàu ngoạm
  grab dredger
  tàu cuốc gàu ngoam
  grab excavator
  máy đào kiểu gàu ngoạm
  grab excavator
  máy xúc bằng gàu ngoạm
  grab spade
  lưỡi gầu ngoạm
  real grab
  gàu ngoạm đất
  real grab
  gầu ngoạm đất
  gàu xúc
  máy xúc
  móc kéo
  sự cặp
  sự gắp
  tay hãm

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  gàu ngoạm
  gàu xúc

  Nguồn khác

  • grab : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Snatch, lay or catch hold of, fasten upon, grasp, seize;catch, grip, clutch; Colloq latch on to, get one's hands orfingers on, nab, US snag: The thief grabbed my purse and ran.She grabbed the railing to break her fall. 2 appropriate,expropriate, seize, commandeer, take over, usurp, arrogate: Thegeneral grabbed the reins of government in the coup.
  Arrest,capture, catch, Colloq nab, pinch, collar: The police grabbedhim as he was leaving the scene of the crime.
  N.
  Snatch, clutch; grasp, grip: I made a grab for therope.

  Oxford

  V. & n.

  V. (grabbed, grabbing) 1 tr. a seize suddenly. bcapture, arrest.
  Tr. take greedily or unfairly.
  Tr. sl.attract the attention of, impress.
  Intr. (foll. by at) make asudden snatch at.
  Intr. (of the brakes of a motor vehicle)act harshly or jerkily.
  N.
  A sudden clutch or attempt toseize.
  A mechanical device for clutching.
  The practice ofgrabbing; rapacious proceedings esp. in politics and commerce.4 a children's card-game in which certain cards may be snatchedfrom the table.
  Grabber n. [MLG, MDu. grabben: cf. GRIP, GRIPE, GROPE]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X