• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Vẻ duyên dáng, vẻ yêu kiều; vẻ uyển chuyển===== ::to speak with grace ::ăn...)
  (Từ điển thông dụng)
  Dòng 79: Dòng 79:
  ::[[the]] [[ceremony]] [[was]] [[graced]] [[by]] [[the]] [[presence]] [[of]]...
  ::[[the]] [[ceremony]] [[was]] [[graced]] [[by]] [[the]] [[presence]] [[of]]...
  ::buổi lễ được vinh dự đón tiếp..., sự có mặt của... là một vinh dự cho buổi lễ
  ::buổi lễ được vinh dự đón tiếp..., sự có mặt của... là một vinh dự cho buổi lễ
   +
  ===hình thái từ===
   +
  *Ved: [[graced]]
   +
  *Ving: [[gracing]]
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==

  17:03, ngày 23 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vẻ duyên dáng, vẻ yêu kiều; vẻ uyển chuyển
  to speak with grace
  ăn nói có duyên
  to dance with grace
  nhảy múa uyển chuyển
  to walk with grace
  đi đứng uyển chuyển
  ( số nhiều) vẻ phong nhã, vẻ thanh nhã
  Thái độ (trong khi làm việc gì)
  to do something with a good grace
  vui lòng làm việc gì
  with a bad grace
  miễn cưỡng
  he had the grace to say that...
  anh ta cũng biết điều mà nói rằng...
  Ơn huệ; sự trọng đãi, sự chiếu cố
  to be in somebody's good graces
  được ai trọng đãi, được ai chiếu cố
  an act of grace
  hành động chiếu cố, đặc ân
  Sự gia hạn, sự cho hoãn (có tính chất gia ơn)
  to give somebody a week's grace
  cho hạn bảy ngày (phải trả tiền hoặc làm xong việc gì)
  last day of grace
  thời hạn cuối cùng
  Sự miễn xá, sự khoan hồng, sự khoan dung
  a measure of grace
  biện pháp khoan dung
  Ơn trời, ơn Chúa
  by God's grace
  nhờ ơn trời, nhờ trời
  in the year of grace 1966
  năm 1966 sau công nguyên
  Lời cầu nguyện (trước hay sau bữa ăn cơm)
  Ngài (tiếng xưng hô với những người thuộc dòng quý tộc, với các giám mục...)
  His (Her, Yours) Grace the Duke
  ngài công tước
  (âm nhạc) nét hoa mỹ (trong bản nhạc, bài ca)
  a grace note
  nốt nhạc làm cho bản nhạc thêm hay
  Sự cho phép dự thi vào trường đại học
  ( số nhiều) ( The Graces) (thần thoại,thần học) thần Mỹ nữ
  to take dinner without grace
  ăn nằm với nhau trước khi cưới
  airs and graces
  điệu bộ ra vẻ mình là người nho nhã
  a saving grace
  điều bù đắp cho chỗ khiếm khuyết
  she is ugly and ungraceful, but her saving grace is her parents' enormous heritage
  cô ta xấu và vô duyên, nhưng bù lại là cái di sản kếch xù của bố mẹ cô ta

  Ngoại động từ

  Làm cho duyên dáng thêm
  Làm vinh dự, làm vẻ vang, ban vinh dự cho
  the ceremony was graced by the presence of...
  buổi lễ được vinh dự đón tiếp..., sự có mặt của... là một vinh dự cho buổi lễ

  hình thái từ

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  sự gia hạn

  Nguồn khác

  • grace : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Elegance, gracefulness, suppleness, finesse, refinement,ease, polish, poise: She rides well, with an unconscious grace.2 tastefulness, (good) taste, cultivation, suavity or suaveness,culture, savoir faire, discernment, discrimination, (good)manners, politeness, breeding, consideration, decency,etiquette, tact, propriety, decorum, mannerliness: They had thegrace to ignore my rough attire.
  Indulgence, forgiveness,mercy, mercifulness, leniency, compassion, clemency, charity,goodwill, goodness: We survived the fire only by the grace ofGod. The company gives you 30 days' grace to pay the bill. 4kindness, favour, kindliness, benevolence, generosity, goodness,graciousness, becomingness, seemliness; excellence, virtue,strength of character, considerateness: At least he had thegood grace to admit being wrong.
  Blessing, thanksgiving,prayer, benediction: Grace was said before each meal.
  V.
  Adorn, embellish, set off, decorate, ornament, beautify,enhance, garnish: The table was graced by a huge silvercandelabrum.
  Dignify, enhance, distinguish, enrich, honour,favour: The dinner-party is graced by your presence.

  Oxford

  N. & v.

  N.
  Attractiveness, esp. in elegance of proportionor manner or movement; gracefulness.
  Courteous good will (hadthe grace to apologize).
  An attractive feature; anaccomplishment (social graces).
  A (in Christian belief) theunmerited favour of God; a divine saving and strengtheninginfluence. b the state of receiving this. c a divinely giventalent.
  Goodwill, favour (fall from grace).
  Delay grantedas a favour (a year's grace).
  A short thanksgiving before orafter a meal.
  (Grace) (in Greek mythology) each of threebeautiful sister goddesses, bestowers of beauty and charm.
  (Grace) (prec. by His, Her, Your) forms of description oraddress for a duke, duchess, or archbishop.
  V.tr. (oftenfoll. by with) add grace to, enhance; confer honour or dignityon (graced us with his presence).
  Days of grace the timeallowed by law for payment of a sum due. grace and favour houseetc. Brit. a house etc. occupied by permission of a sovereignetc. grace-note Mus. an extra note as an embellishment notessential to the harmony or melody. in a person's good (or bad)graces regarded by a person with favour (or disfavour). withgood (or bad) grace as if willingly (or reluctantly). [ME f. OFf. L gratia f. gratus pleasing: cf. GRATEFUL]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X