• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Cành ghép; sự ghép cây; chỗ ghép cây===== =====(y học) mô ghép; sự ghép mô; chỗ ghép...)
  (Từ điển thông dụng)
  Dòng 29: Dòng 29:
  ::[[to]] [[graft]] [[away]]
  ::[[to]] [[graft]] [[away]]
  ::làm việc cật lực, lao động vất vả
  ::làm việc cật lực, lao động vất vả
   +
  ===hình thái từ===
   +
  *Ved: [[grafted]]
   +
  *Ving: [[grafting]]
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==

  17:04, ngày 23 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cành ghép; sự ghép cây; chỗ ghép cây
  (y học) mô ghép; sự ghép mô; chỗ ghép mô

  Ngoại động từ

  Ghép
  to graft one variety of durian onto another
  góp giống sầu riêng này với giống sầu riêng khác
  to graft some political terms onto the philosophic notions
  ghép một vài thuật ngữ chính trị vào các khái niệm triết học

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (thông tục) sự đút lót, sự mua chuộc, sự hối lộ

  Ngoại động từ

  Đút lót, hối lộ
  to graft away
  làm việc cật lực, lao động vất vả

  hình thái từ

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  công việc nặng nhọc
  hối lộ

  Nguồn khác

  • graft : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Bud, scion, shoot, splice, implantation or implant,transplant: New varieties were created by the implantation ofgrafts that have desirable qualities.
  V.
  Implant, splice, insert, join: Fruit-bearing stems aregrafted onto a sturdy rootstock.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X