• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 7: Dòng 7:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  === Y học===
  === Y học===
  =====bạch cầu hạt=====
  =====bạch cầu hạt=====
  -
  === Oxford===
   
  -
  =====N.=====
   
  -
  =====Physiol. any of various white blood cells having granulesin their cytoplasm.=====
   
  - 
  -
  =====Granulocytic adj.=====
   
  - 
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=granulocyte granulocyte] : Corporateinformation
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Y học]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=granulocyte granulocyte] : Chlorine Online
  +
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Y học]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  03:33, ngày 4 tháng 4 năm 2009

  /´grænjulə¸sait/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bạch cầu hạt; tế bào dạng mielin (trong tủy xương)

  Chuyên ngành

  Y học

  bạch cầu hạt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X