• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Toán & tin == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====HIMEM.SYS===== ''Giải thích VN'': Một driver thiết bị của DOS, được cung cấp kèm theo Microsoft Windows ...)
  (đóng góp từ HIMEM.SYS tại CĐ Kinhteđóng góp từ HIMEM.SYS tại CĐ Kythuat)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'haimem dɔt sis</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  == Toán & tin ==
  == Toán & tin ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====HIMEM.SYS=====
  +
  =====HIMEM.SYS=====
  ''Giải thích VN'': Một driver thiết bị của DOS, được cung cấp kèm theo Microsoft Windows và DOS, dùng để cấu tạo bộ nhớ phát triển và vùng nhớ cao, sao cho các chương trình phù hợp với XMS có thể truy cập vào nó.
  ''Giải thích VN'': Một driver thiết bị của DOS, được cung cấp kèm theo Microsoft Windows và DOS, dùng để cấu tạo bộ nhớ phát triển và vùng nhớ cao, sao cho các chương trình phù hợp với XMS có thể truy cập vào nó.
  -
  [[Category:Toán & tin ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Toán & tin]]

  21:44, ngày 25 tháng 5 năm 2008

  /'haimem dɔt sis/

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  HIMEM.SYS

  Giải thích VN: Một driver thiết bị của DOS, được cung cấp kèm theo Microsoft Windows và DOS, dùng để cấu tạo bộ nhớ phát triển và vùng nhớ cao, sao cho các chương trình phù hợp với XMS có thể truy cập vào nó.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X