• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">'heəklɔθ</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red"> 'heəklɔθ</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===

  14:24, ngày 8 tháng 6 năm 2008

  / 'heəklɔθ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vải tóc

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  vải tóc (để làm rây)

  Oxford

  N.

  Stiff cloth woven from hair, used e.g. in upholstery.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X