• (Khác biệt giữa các bản)
  n (Handsome is that handsome does đổi thành Handsome is ashandsome does: sai tên)

  03:04, ngày 24 tháng 6 năm 2013

  Thông dụng

  Thành Ngữ

  Hay handsome is as handsome does

  đẹp nết hơn đẹp người; xét người bằng việc làm đừng xét qua lời nói
  Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người

  Xem thêm handsome

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X