• Revision as of 03:58, ngày 15 tháng 11 năm 2007 by Admin (Thảo luận | đóng góp)
  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Vui sướng, vui lòng (một công thức xã giao)
  I shall be happy to accept your invitation
  tôi sung sướng nhận lời mời của ông
  May mắn, tốt phúc
  Sung sướng, hạnh phúc
  a happy marriage
  một cuộc hôn nhân hạnh phúc
  Khéo chọn, rất đúng, tài tình (từ, thành ngữ, câu nói...); thích hợp (cách xử sự...)
  a happy retort
  câu đối đáp rất tài tình
  a happy guess
  lời đoán rất đúng
  (từ lóng) bị choáng váng, bị ngây ngất (vì bom...)
  as happy as the day is long
  rất vui mừng, rất sung sướng
  a happy event
  sự chào đời của một đứa bé
  the happy medium
  sự trung dung, sự cân bằng giữa hai thái cực
  many happy returns of the day
  chúc mừng sinh nhật

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  sung sướng

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adj.

  Pleased, delighted, glad, joyous, joyful, overjoyed,jubilant, cheerful, cheery, blithe, blithesome, glad,light-hearted, contented, exhilarated, exultant, cock-a-hoop,elated, exuberant, thrilled, gleeful, euphoric, ecstatic,satisfied, gratified, Colloq on top of the world, on cloud nine,pleased as Punch, tickled pink, Brit in the seventh heaven, overthe moon, US in seventh heaven: Her parents were happy thatGeorgina was married at last.
  Lucky, fortuitous, propitious,fortunate, auspicious, advantageous, beneficial, favourable,felicitous, opportune, timely, well-timed, apt, appropriate: Bya happy chance, we were in Bermuda at the same time.

  Oxford

  Adj.

  (happier, happiest) 1 feeling or showing pleasure orcontentment.
  A fortunate; characterized by happiness. b (ofwords, behaviour, etc.) apt, pleasing.
  Colloq. slightlydrunk.
  (in comb.) colloq. inclined to use excessively or atrandom (trigger-happy).
  Happily adv. happiness n. [ME f.HAP + -Y(1)]

  Tham khảo chung

  • happy : National Weather Service
  • happy : Corporateinformation
  • happy : Chlorine Online
  • happy : Foldoc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X