• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  =====/'''<font color="red">hæz</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">hæz</font>'''/=====
  Dòng 8: Dòng 4:
  Xem [[have]]
  Xem [[have]]
  -
  == Oxford==
  +
  ==Chuyên ngành==
  -
  ===3rd sing. present of HAVE.===
  +
  {|align="right"
  -
   
  +
  | __TOC__
   +
  |}
   +
  === Oxford===
   +
  =====3rd sing. present of HAVE.=====
  == Tham khảo chung ==
  == Tham khảo chung ==

  03:54, ngày 8 tháng 7 năm 2008

  /hæz/

  Thông dụng

  Xem have

  Chuyên ngành

  Oxford

  3rd sing. present of HAVE.

  Tham khảo chung

  • has : Corporateinformation
  • has : Chlorine Online

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X