• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">hæz</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">hæz</font>'''/=====
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Xem [[have]]
  Xem [[have]]
  -
  ==Chuyên ngành==
  +
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  -
  {|align="right"
  +
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  -
  === Oxford===
  +
  -
  =====3rd sing. present of HAVE.=====
  +
  -
  == Tham khảo chung ==
  +
  -
   
  +
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=has has] : Corporateinformation
  +
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=has has] : Chlorine Online
  +
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  16:34, ngày 20 tháng 6 năm 2009

  /hæz/

  Thông dụng

  Xem have

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X