• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (11:40, ngày 21 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  - 
  - 
  == Giao thông & vận tải==
  == Giao thông & vận tải==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
   
  =====cửa lật cấp hàng=====
  =====cửa lật cấp hàng=====
  - 
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
   
  =====nắp cửa lỗ (ở tàu)=====
  =====nắp cửa lỗ (ở tàu)=====
  - 
  =====nắp miệng khoang hàng=====
  =====nắp miệng khoang hàng=====
  -
   
  +
  [[Thể_loại:Giao thông & vận tải]][[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  -
  [[Category:Giao thông & vận tải]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  Hiện nay

  Giao thông & vận tải

  cửa lật cấp hàng

  Kỹ thuật chung

  nắp cửa lỗ (ở tàu)
  nắp miệng khoang hàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X