• (Khác biệt giữa các bản)

  127.0.0.1 (Thảo luận)
  (New page: == Từ điển Giao thông & vận tải== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====cửa lật cấp hàng===== == Từ điển Kỹ thuật chung == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====nắp c...)
  So với sau →

  10:42, ngày 16 tháng 11 năm 2007

  Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  cửa lật cấp hàng

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  nắp cửa lỗ (ở tàu)
  nắp miệng khoang hàng

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X