• Revision as of 03:31, ngày 4 tháng 4 năm 2009 by PhanXiPang (Thảo luận | đóng góp)


  Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  cửa lật cấp hàng

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  nắp cửa lỗ (ở tàu)
  nắp miệng khoang hàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X