• (Khác biệt giữa các bản)
  (sửa lỗi)
  Hiện nay (20:20, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">heddres</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">heddres</font>'''/=====
  - 
  == Thông dụng ==
  == Thông dụng ==
  === Danh từ ===
  === Danh từ ===
  ===== khăn trùm đầu của phụ nữ =====
  ===== khăn trùm đầu của phụ nữ =====
  - 
  ===== kiểu tóc (phụ nữ)=====
  ===== kiểu tóc (phụ nữ)=====
  - 
  === Từ đồng nghĩa ===
  === Từ đồng nghĩa ===
  ::[[headgear]]
  ::[[headgear]]

  Hiện nay

  /heddres/

  Thông dụng

  Danh từ

  khăn trùm đầu của phụ nữ
  kiểu tóc (phụ nữ)

  Từ đồng nghĩa

  headgear

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X