• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Cổng kiểm soát nước chảy vào kênh===== == Từ điển Hóa học & vật liệu== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====cửa...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  Dòng 13: Dòng 11:
  == Hóa học & vật liệu==
  == Hóa học & vật liệu==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====cửa cống trên=====
  +
  =====cửa cống trên=====
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=headgate headgate] : National Weather Service
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Hóa học & vật liệu]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Hóa học & vật liệu]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  03:30, ngày 4 tháng 4 năm 2009


  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cổng kiểm soát nước chảy vào kênh

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  cửa cống trên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X