• (Khác biệt giữa các bản)
  (thêm nghĩa)
  Dòng 23: Dòng 23:
  ::I [[have]] [[never]] [[heard]] [[of]] [[such]] [[a]] [[thing]]!
  ::I [[have]] [[never]] [[heard]] [[of]] [[such]] [[a]] [[thing]]!
  ::chưa bao giờ tôi lại nghe được một điều như vậy!
  ::chưa bao giờ tôi lại nghe được một điều như vậy!
   +
  =====Xét xử=====
  ===Cấu trúc từ===
  ===Cấu trúc từ===
  =====[[hear]]! [[hear]]!=====
  =====[[hear]]! [[hear]]!=====
  Dòng 46: Dòng 47:
  * past : [[heard]]
  * past : [[heard]]
  * PP : [[heard]]
  * PP : [[heard]]
   +
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==

  20:47, ngày 8 tháng 2 năm 2009

  /hiə/

  Thông dụng

  Động từ

  he doesn't hear well
  anh ta nghe không rõ
  to hear a lecture
  nghe bài thuyết trình
  to hear the witnesses
  nghe lời khai của những người làm chứng
  to hear someone out
  nghe ai nói cho đến hết
  Nghe theo, chấp nhận, đồng ý
  he will not hear of it
  hắn chẳng chịu nghe đâu, hắn chẳng đồng ý đâu
  ( + of, about, from) nghe nói, nghe tin, được tin, biết tin; nhận được (thư...)
  to hear from somebody
  nhận được tin của ai
  have you heard of the news?
  anh ta đã biết tin đó chưa?
  I have never heard of such a thing!
  chưa bao giờ tôi lại nghe được một điều như vậy!
  Xét xử

  Cấu trúc từ

  hear! hear!
  hoan hô!; đúng đúng! hay lắm!, tuyệt! (đôi khi có ý mỉa mai)
  you will hear of this!
  rồi cậu còn nghe chửi chán về cái chuyện đó!, rồi cậu sẽ biết tay!
  to hear the last of sb/sth
  nghe thấy ai/cái gì lần cuối cùng
  to hear a pin drop
  nghe được tiếng đinh ghim rơi, nghe được tiếng động khẽ nhất
  to hear tell of sth
  nghe nói về điều gì
  to hear reason
  nghe lẽ phải
  to make one's voice heard
  giãi bày ý kiến của mình
  Not to hear the end of it
  Không dứt được nỗi bận tâm phiền toái

  hình thái từ


  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nghe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X