• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 8: Dòng 8:
  ::trong vòng một tuần lễ nữa; sau đây một tuần lễ
  ::trong vòng một tuần lễ nữa; sau đây một tuần lễ
  -
  =====Do đó, vì thế, vì lý do đó=====
  +
  =====Do đó, vì thế, vì vậy, vì lý do đó=====
  =====(từ cổ,nghĩa cổ) từ chỗ này, từ nơi đây ( (thường) from hence)=====
  =====(từ cổ,nghĩa cổ) từ chỗ này, từ nơi đây ( (thường) from hence)=====

  09:22, ngày 27 tháng 7 năm 2010

  /hens/

  Thông dụng

  Phó từ

  Sau đây, kể từ đây
  a week hence
  trong vòng một tuần lễ nữa; sau đây một tuần lễ
  Do đó, vì thế, vì vậy, vì lý do đó
  (từ cổ,nghĩa cổ) từ chỗ này, từ nơi đây ( (thường) from hence)
  to go hence

  Xem go

  hence!
  cút ngay
  hence with him!
  tống cổ nó đi!

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  do đó, từ dó, như vậy

  Kỹ thuật chung

  do đó

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X