• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (09:23, ngày 27 tháng 7 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 21: Dòng 21:
  ===Toán & tin===
  ===Toán & tin===
  -
  =====do đó, từ , như vậy=====
  +
  =====do đó, từ đó, như vậy=====
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  =====do đó=====
  =====do đó=====
   +
  ==Các từ liên quan==
  ==Các từ liên quan==
  ===Từ đồng nghĩa===
  ===Từ đồng nghĩa===

  Hiện nay

  /hens/

  Thông dụng

  Phó từ

  Sau đây, kể từ đây
  a week hence
  trong vòng một tuần lễ nữa; sau đây một tuần lễ
  Do đó, vì thế, vì vậy, vì lý do đó
  (từ cổ,nghĩa cổ) từ chỗ này, từ nơi đây ( (thường) from hence)
  to go hence

  Xem go

  hence!
  cút ngay
  hence with him!
  tống cổ nó đi!

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  do đó, từ đó, như vậy

  Kỹ thuật chung

  do đó

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X