• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Thời quá khứ & động tính từ quá khứ của .hide=== ==Từ điển Oxford== ===Past of HIDE(1).=== == Tham khảo chung == *[http://www.co...)
  (thêm phiên âm)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">hai</font>'''/=====
  {{Phiên âm}}
  {{Phiên âm}}
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  Dòng 17: Dòng 17:
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=hid hid] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=hid hid] : Corporateinformation
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=hid hid] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=hid hid] : Chlorine Online
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  09:23, ngày 13 tháng 2 năm 2009

  /hai/

  Thông dụng

  Thời quá khứ & động tính từ quá khứ của .hide

  Oxford

  Past of HIDE(1).

  Tham khảo chung

  • hid : Corporateinformation
  • hid : Chlorine Online

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X