• (Khác biệt giữa các bản)
  (Thành ngữ)
  Dòng 3: Dòng 3:
  ==Thành ngữ==
  ==Thành ngữ==
  =====xòe tay ra vỗ vào nhau để ăn mừng một thành công=====
  =====xòe tay ra vỗ vào nhau để ăn mừng một thành công=====
   +
   +
  [[Hình:High-five.jpg|407 × 270px|thumb]]

  19:58, ngày 18 tháng 7 năm 2010

  Thành ngữ

  xòe tay ra vỗ vào nhau để ăn mừng một thành công

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X