• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (08:59, ngày 17 tháng 10 năm 2011) (Sửa) (undo)
  (sửa lỗi chính tả)
   
  Dòng 125: Dòng 125:
  ::thuế sử dụng quốc lộ
  ::thuế sử dụng quốc lộ
  ::highway-user [[tax]]
  ::highway-user [[tax]]
  -
  ::thuể sử dụng quốc lộ
  +
  ::thuế sử dụng quốc lộ
  ::toll-free [[highway]]
  ::toll-free [[highway]]
  ::quốc lộ miễn phí
  ::quốc lộ miễn phí
   +
  =====xa lộ=====
  =====xa lộ=====
  ==Các từ liên quan==
  ==Các từ liên quan==

  Hiện nay

  /´haiwei/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đường chính công cộng; quốc lộ
  (nghĩa bóng) con đường, đường lối (hành động...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tuyến cao tốc

  Xây dựng

  đường bộ
  highway bridge
  cầu đường bộ
  highway classification
  sự phân loại đường bộ
  highway construction
  công trình đường bộ
  highway construction
  thi công đường bộ
  highway crossing
  nơi đường bộ giao nhau
  highway ditch
  rãnh thoát nước đường bộ
  highway embankment
  nền đắp đường bộ
  highway engineering
  kỹ thuật (làm) đường bộ
  highway intersection
  nơi đường bộ giao nhau
  highway investment funds
  quỹ đầu tư về đường bộ
  highway landscaping
  phong cảnh đường bộ
  highway maintenance
  sự bảo quản đường bộ
  highway traffic
  giao thông (trên) đường bộ
  highway transition curve
  đường cong chuyển tiếp đường bộ
  highway tunnel
  hầm đường bộ
  interprovincial highway
  đường bộ liên tỉnh
  mileage of highway network
  tổng chiều dài của lưới đường bộ
  đường nhựa rộng

  Điện tử & viễn thông

  cao lộ

  Kỹ thuật chung

  đường cao tốc

  Giải thích EN: Any public road, especially a route between cities, on which vehicles are permitted to travel at a higher speed than on local streets.

  Giải thích VN: Đường công cộng, đặc biệt là tuyến đường giữa các thành phố, nơi xe cộ được phép chạy với tốc độ cao hơn các phố nội thị.

  divided highway
  đường cao tốc phân làn
  highway tunnel
  hầm đường cao tốc
  international class highway
  đường cao tốc cấp quốc tế
  đường dẫn chính
  đường ô tô
  arterial highway
  đường ô tô chính
  goudron highway
  đường ô tô rải nhựa
  highway bridge
  cầu đường ô tô
  highway junction
  đầu mối đường ô tô
  highway junction
  nút đường ô tô
  highway network
  mạng lưới đường ô tô
  highway system
  hệ thống đường ô tô
  main highway
  đường ô tô rải chính
  underground highway
  đường ô tô ngầm
  đường trục
  address highway
  đường trục địa chỉ
  arterial highway
  đường trục ô tô
  city highway
  đường trục cấp thành phố
  main highway
  đường trục chính
  rural highway
  đường trục (cấp) khu vực
  secondary highway
  đường trục cấp hai
  town highway
  đường trục cấp thành phố
  transmission highway
  đường trục truyền dẫn chính
  urban arterial highway
  đường trục ô tô thành phố
  đường trục chính
  đường trung chuyển
  đường truyền chính
  common highway
  đường truyền chính chung
  thanh dẫn

  Kinh tế

  đường cái
  đường bộ
  highway carrier
  hãng vận tải đường bộ
  highway hole tax
  thuế thông hành đường hầm đường bộ
  quốc lộ
  highway tax
  thuế quốc lộ
  highway-user tax
  thuế sử dụng quốc lộ
  highway-user tax
  thuế sử dụng quốc lộ
  toll-free highway
  quốc lộ miễn phí
  xa lộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X