• (Khác biệt giữa các bản)
  (Removing all content from page)
  n (đã hủy sửa đổi của 222.253.63.38, quay về phiên bản của 127.0.0.1)
  Dòng 8: Dòng 8:
   +
  ==Thông dụng==
   +
  ===Tính từ===
   +
   +
  =====Hy vọng, đầy hy vọng=====
   +
  ::[[to]] [[be]] ([[feel]]) [[hopeful]] [[about]] [[the]] [[future]]
   +
  ::đầy hy vọng ở tương lai
   +
   +
  =====Đầy hứa hẹn, có triển vọng=====
   +
  ::[[the]] [[future]] [[seems]] [[very]] [[hopeful]]
   +
  ::tương lai có vẻ hứa hẹn lắm
   +
  ::[[a]] [[hopeful]] [[pupil]]
   +
  ::một học sinh có triển vọng
   +
  ===Danh từ===
   +
   +
  =====Người có triển vọng làm điều gì=====
   +
  ::[[a]] [[young]] [[hopeful]]
   +
  ::một thanh niên có nhiều triển vọng
   +
   +
  == Đồng nghĩa Tiếng Anh ==
   +
  ===Adj.===
   +
   +
  =====Expectant, anticipating, optimistic, sanguine,confident, assured: We are hopeful of victory in theforthcoming election.=====
   +
   +
  =====Promising, bright, rosy, reassuring,heartening, encouraging, auspicious, propitious, inspiriting:Today was a disaster, but tomorrow looks more hopeful.=====
   +
   +
  == Oxford==
   +
  ===Adj. & n.===
   +
   +
  =====Adj.=====
   +
   +
  =====Feeling hope.=====
   +
   +
  =====Causing or inspiring hope.3 likely to succeed, promising.=====
   +
   +
  =====N. (in full young hopeful) 1a person likely to succeed.=====
   +
   +
  =====Iron. a person likely to bedisappointed.=====
   +
   +
  =====Hopefulness n.=====
   +
   +
  == Tham khảo chung ==
   +
   +
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=hopeful hopeful] : Chlorine Online
   +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
   +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]

  15:50, ngày 20 tháng 11 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hy vọng, đầy hy vọng
  to be (feel) hopeful about the future
  đầy hy vọng ở tương lai
  Đầy hứa hẹn, có triển vọng
  the future seems very hopeful
  tương lai có vẻ hứa hẹn lắm
  a hopeful pupil
  một học sinh có triển vọng

  Danh từ

  Người có triển vọng làm điều gì
  a young hopeful
  một thanh niên có nhiều triển vọng

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adj.

  Expectant, anticipating, optimistic, sanguine,confident, assured: We are hopeful of victory in theforthcoming election.
  Promising, bright, rosy, reassuring,heartening, encouraging, auspicious, propitious, inspiriting:Today was a disaster, but tomorrow looks more hopeful.

  Oxford

  Adj. & n.

  Adj.
  Feeling hope.
  Causing or inspiring hope.3 likely to succeed, promising.
  N. (in full young hopeful) 1a person likely to succeed.
  Iron. a person likely to bedisappointed.
  Hopefulness n.

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X