• (Khác biệt giữa các bản)
  (sửa phiên âm từ)
  n (sửa phiên âm)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">'hʌndred</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  +
  =====/'''<font color="red">'hʌndrid</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  Dòng 8: Dòng 8:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====một trăm=====
  +
  =====một trăm=====
  ::[[one]] [[hundred]] percent-column [[graph]]
  ::[[one]] [[hundred]] percent-column [[graph]]
  ::đồ thị cột một trăm phần trăm
  ::đồ thị cột một trăm phần trăm
  Dòng 48: Dòng 48:
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=hundred hundred] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=hundred hundred] : Corporateinformation
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=hundred hundred] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=hundred hundred] : Chlorine Online
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  18:02, ngày 3 tháng 1 năm 2009

  /'hʌndrid/

  Thông dụng

  Cách viết khác humpbacked

  Như humpbacked

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  một trăm
  one hundred percent-column graph
  đồ thị cột một trăm phần trăm

  Oxford

  N. & adj.
  N. (pl. hundreds or (in sense 1) hundred) (insing., prec. by a or one) 1 the product of ten and ten.
  Asymbol for this (100, c, C).
  A set of a hundred things.
  (in sing. or pl.) colloq. a large number.
  (in pl.) the yearsof a specified century (the seventeen hundreds).
  Brit. hist.a subdivision of a county or shire, having its own court.
  Adj.
  That amount to a hundred.
  Used to express wholehours in the 24-hour system (thirteen hundred hours).
  Adj.
  Entire, complete.
  (usu. with neg.) fully recovered. hundredsand thousands tiny coloured sweets used chiefly for decoratingcakes etc.
  Hundredfold adj. & adv. hundredth adj. & n. [OEf. Gmc]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X