• Revision as of 05:25, ngày 25 tháng 9 năm 2008 by Beo u (Thảo luận | đóng góp)
  /´hʌzbənd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người chồng
  (từ cổ,nghĩa cổ) người quản lý, người trông nom (việc chi tiêu...)
  (từ cổ,nghĩa cổ) người làm ruộng

  Ngoại động từ

  Tiết kiệm, dành dụm; khéo sử dụng
  to husband one's resources
  khéo sử dụng các tài nguyên của mình
  (thơ ca), (đùa cợt) gả chồng
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) cưới ai làm vợ
  (từ cổ,nghĩa cổ) cày cấy (ruộng đất)

  Kỹ thuật chung

  chồng

  Giao thông và vận tải

  ship's husband
  Người chăm nom và quản lý tàu thay cho chủ tàu

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Mate, spouse, groom, bridegroom, partner, Colloq old man,hubby: My husband and I take turns cleaning the house.
  V.
  Save, keep, retain, hoard, conserve, preserve, store;budget, economize (on), manage: If we husband our resources, weshall have enough for a rainy day.

  Oxford

  N. & v.
  N. a married man esp. in relation to his wife.
  V.tr. manage thriftily; use (resources) economically.
  Husbander n. husbandhood n. husbandless adj. husbandlikeadj. husbandly adj. husbandship n. [OE husbonda house-dwellerf. ON h£sb¢ndi (as HOUSE, b¢ndi one who has a household)]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X