• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">'haidʤi:nist</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'haidʤi:nist or 'haidʤe:nist</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  04:09, ngày 18 tháng 1 năm 2010

  /'haidʤi:nist or 'haidʤe:nist/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhân viên lo việc vệ sinh, vệ sinh viên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X