• (Khác biệt giữa các bản)
  (đóng góp từ I'll tại CĐ Kinhteđóng góp từ I'll tại CĐ Kythuat)
  (đóng góp từ I'll tại CĐ Kinhteđóng góp từ I'll tại CĐ Kythuat)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">'ailər)</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'ail</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  22:42, ngày 25 tháng 5 năm 2008

  /'ail/

  Thông dụng

  Viết tắt của I shall, I will

  Oxford

  Contr.

  I shall; I will.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X