• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 11: Dòng 11:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  === Điện lạnh===
  === Điện lạnh===
  =====cửa chiếu sáng=====
  =====cửa chiếu sáng=====
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====đèn chiếu sáng=====
  +
  =====đèn chiếu sáng=====
  -
  =====máy chiếu sáng=====
  +
  =====máy chiếu sáng=====
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=illuminator illuminator] : Corporateinformation
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Điện lạnh]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Điện lạnh]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  03:25, ngày 4 tháng 4 năm 2009

  /i´lu:mi¸neitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đèn chiếu sáng
  Người soi sáng, người làm sáng tỏ (một vấn đề)
  Người sơn son thiếp vàng, người tô màu (những bản cảo...)

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  cửa chiếu sáng

  Kỹ thuật chung

  đèn chiếu sáng
  máy chiếu sáng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X