• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Kỹ thuật chung == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====bảng dữ liệu===== ''Giải thích EN'': A data table for programmable controllers [[t...)
  Hiện nay (04:19, ngày 25 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====bảng dữ liệu=====
  -
  =====bảng dữ liệu=====
  +
  -
   
  +
  ''Giải thích EN'': [[A]] [[data]] [[table]] [[for]] [[programmable]] [[controllers]] [[that]] [[contains]] [[the]] [[statuses]] [[of]] [[all]] [[inputs]], [[registers]], [[and]] [[coils]].
  ''Giải thích EN'': [[A]] [[data]] [[table]] [[for]] [[programmable]] [[controllers]] [[that]] [[contains]] [[the]] [[statuses]] [[of]] [[all]] [[inputs]], [[registers]], [[and]] [[coils]].
  - 
  ''Giải thích VN'': Một bảng dữ liệu cho các bộ điều chỉnh có thể lập trình được bao gồm đầu vào, máy ghi và các cuộn dây.
  ''Giải thích VN'': Một bảng dữ liệu cho các bộ điều chỉnh có thể lập trình được bao gồm đầu vào, máy ghi và các cuộn dây.

  Hiện nay

  Kỹ thuật chung

  bảng dữ liệu

  Giải thích EN: A data table for programmable controllers that contains the statuses of all inputs, registers, and coils. Giải thích VN: Một bảng dữ liệu cho các bộ điều chỉnh có thể lập trình được bao gồm đầu vào, máy ghi và các cuộn dây.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X