• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (07:44, ngày 28 tháng 12 năm 2009) (Sửa) (undo)
  n (sửa lỗi nhỏ)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">i'mi:djətli
  +
  =====/'''<font color="red">i'mi:djətli</font>'''/=====
  -
  </font>'''/=====
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Phó từ===
  ===Phó từ===

  Hiện nay

  /i'mi:djətli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Ngay lập tức, tức thì
  Trực tiếp

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  ngay lập tức, một cách trực tiếp

  Kỹ thuật chung

  ngay lập tức
  tức thời

  Giải thích VN: Xử lý tức thời dữ liệu vào, như sự giao dịch mua bán của một điểm bán hàng, hoặc phép đo lường được thực hiện bởi một thiết bị đo tương tự trong phòng thí nghiệm. Các máy tính lắp trong xe ô tô của bạn là các hệ thống thời gian thực.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X