• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Tính từ=== =====Thiếu kiên nhẫn, không kiên tâm, nóng vội, nôn nóng; hay sốt ruột===== ::to be [...)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">im'peiʃən</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn --> =====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  -
   
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  09:50, ngày 27 tháng 12 năm 2007

  /im'peiʃən/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thiếu kiên nhẫn, không kiên tâm, nóng vội, nôn nóng; hay sốt ruột
  to be impatient for something
  nôn nóng muốn cái gì
  ( + of) không chịu đựng được, không dung thứ được, khó chịu (cái gì)
  impatient of reproof
  không chịu đựng được sự quở trách

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adj.

  Uneasy, nervous, fidgety, agitated, restless, restive,unquiet, eager, fretful, agog, chafing, impetuous, athirst,Slang itchy, US antsy: There is a short wait for seats, soplease dont get impatient.
  Irritable, irascible, testy,short-tempered, querulous, waspish, brusque, curt, short,hot-tempered, snappish, indignant, demanding: I dont mean tobe impatient, but I have been waiting for three hours.

  Oxford

  Adj.

  A (often foll. by at, with) lacking patience ortolerance. b (of an action) showing a lack of patience.
  (often foll. by for, or to + infin.) restlessly eager.
  (foll.by of) intolerant.
  Impatience n. impatiently adv. [ME f. OFf. L impatiens (as IN-(1), PATIENT)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X