• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (00:29, ngày 21 tháng 9 năm 2011) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 49: Dòng 49:
  ===Từ đồng nghĩa===
  ===Từ đồng nghĩa===
  =====noun=====
  =====noun=====
  -
  :[[application]] , [[employment]] , [[exertion]] ,[[execution]] [[operation]] , [[play]] , [[usage]] , [[use]] , [[utilization]]
  +
  :[[application]] , [[employment]] , [[exertion]] ,[[execution]] , [[operation]] , [[play]] , [[usage]] , [[use]] , [[utilization]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại:Kinh tế ]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại:Kinh tế ]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]

  Hiện nay

  /,implimen'teiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thi hành, sự thực hiện đầy đủ
  the implementation of an agreement
  sự thi hành một hiệp định
  Sự bổ sung

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cài đặt
  hệ thống xử lý
  sự thi hành
  sự thực hiện
  implementation of the project
  sự thực hiện dự án
  sự thực thi
  thi công
  thực hiện
  Authentication Implementation Guide (AIG)
  hướng dẫn thực hiện nhận thực
  Implementation Agreement (IA)
  thỏa thuận thực hiện
  implementation of the project
  sự thực hiện dự án
  Implementation Under Test (IUT)
  thực hiện khi đang đo thử
  meta-implementation slew
  siêu thực hiện
  Protocol Implementation Conformance Statement (PICS)
  tuyên bố tuân thủ thực hiện giao thức
  Special Assistance for Project Implementation (SAPI)
  hỗ trợ giành riêng cho việc thực hiện dự án
  Standard language for implementation conventions (SLIC)
  ngôn ngữ tiêu chuẩn cho các thỏa thuận thực hiện

  Kinh tế

  độ (chậm) trễ thực thi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X