• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Sự thi hành, sự thực hiện đầy đủ===== ::the implementation of an [[agreemen...)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">,implimen'teiʃn</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
   +
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  10:02, ngày 17 tháng 6 năm 2008

  /,implimen'teiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thi hành, sự thực hiện đầy đủ
  the implementation of an agreement
  sự thi hành một hiệp định
  Sự bổ sung

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cài đặt
  hệ thống xử lý
  sự thi hành
  sự thực hiện
  implementation of the project
  sự thực hiện dự án
  sự thực thi
  thi công
  thực hiện
  Authentication Implementation Guide (AIG)
  hướng dẫn thực hiện nhận thực
  Implementation Agreement (IA)
  thỏa thuận thực hiện
  implementation of the project
  sự thực hiện dự án
  Implementation Under Test (IUT)
  thực hiện khi đang đo thử
  meta-implementation slew
  siêu thực hiện
  Protocol Implementation Conformance Statement (PICS)
  tuyên bố tuân thủ thực hiện giao thức
  Special Assistance for Project Implementation (SAPI)
  hỗ trợ giành riêng cho việc thực hiện dự án
  Standard language for implementation conventions (SLIC)
  ngôn ngữ tiêu chuẩn cho các thỏa thuận thực hiện

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  độ (chậm) trễ thực thi

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X