• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Kỹ thuật chung == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====bằng sáng chế cải tiến===== == Tham khảo chung == *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====bằng sáng chế cải tiến=====
  +
  =====bằng sáng chế cải tiến=====
  -
   
  +
  -
  == Tham khảo chung ==
  +
  -
   
  +
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=improvement%20patent improvement patent] : National Weather Service
  +
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=improvement%20patent improvement patent] : Chlorine Online
  +

  07:17, ngày 1 tháng 4 năm 2009


  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bằng sáng chế cải tiến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X