• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (04:33, ngày 24 tháng 5 năm 2010) (Sửa) (undo)
  (sửa nội dung)
   
  Dòng 2: Dòng 2:
  ::[[in]] [[for]] [[a]] [[penny]], [[in]] [[for]] [[a]] [[pound]]
  ::[[in]] [[for]] [[a]] [[penny]], [[in]] [[for]] [[a]] [[pound]]
  ::việc đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn
  ::việc đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn
  -
  được voi đòi tiên
   
  Eg: Yesterday, i bought my lover a new dress. Today, She asks for a gold necklace.
  Eg: Yesterday, i bought my lover a new dress. Today, She asks for a gold necklace.
  That's relly : in for a peny, in for a pound
  That's relly : in for a peny, in for a pound

  Hiện nay

  Thành Ngữ

  in for a penny, in for a pound
  việc đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn

  Eg: Yesterday, i bought my lover a new dress. Today, She asks for a gold necklace. That's relly : in for a peny, in for a pound

  Xem thêm penny

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X