• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (07:39, ngày 24 tháng 3 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
   
  +
  =====/'''<font color="red">,inkən'vi:njəntli</font>'''/=====
  -
   
  +
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  Hiện nay

  /,inkən'vi:njəntli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Bất tiện, phiền phức

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X