• Revision as of 19:39, ngày 7 tháng 7 năm 2008 by Admin (Thảo luận | đóng góp)
  /'infiltreit/

  Thông dụng

  Động từ

  Rỉ qua
  Xâm nhập
  (y học) thâm nhiễm

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  rỉ qua

  Kỹ thuật chung

  lọc
  thấm

  Kinh tế

  thấm qua

  Oxford

  V.
  Tr. a gain entrance or access to surreptitiously and bydegrees (as spies etc.). b cause to do this.
  Tr. permeate byfiltration.
  Tr. (often foll. by into, through) introduce(fluid) by filtration.
  Infiltration n. infiltrator n.[IN-(2) + FILTRATE]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X