• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (09:02, ngày 8 tháng 4 năm 2011) (Sửa) (undo)
  (hóa chất)
   
  Dòng 3: Dòng 3:
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
  =====Sự hít vào=====
  =====Sự hít vào=====
   +
  =====hít phải=====
   +
  =====Sự xông=====
  =====Sự xông=====
  =====Thuốc xông=====
  =====Thuốc xông=====

  Hiện nay

  /¸inhə´leiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hít vào
  hít phải
  Sự xông
  Thuốc xông

  Chuyên ngành

  Y học

  hít, xông

  Giải thích VN: Động tác hít không khí vào phôỉ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X