• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">¸inhə´leiʃən</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">¸inhə´leiʃən</font>'''/=====
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
  - 
  =====Sự hít vào=====
  =====Sự hít vào=====
  - 
  =====Sự xông=====
  =====Sự xông=====
  - 
  =====Thuốc xông=====
  =====Thuốc xông=====
  - 
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  === Y học===
  === Y học===
  -
  =====hít, xông=====
  +
  =====hít, xông=====
  -
   
  +
  ''Giải thích VN'': Động tác hít không khí vào phôỉ.
  ''Giải thích VN'': Động tác hít không khí vào phôỉ.
  -
  == Tham khảo chung ==
  +
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Y học]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  -
   
  +
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=inhalation inhalation] : Corporateinformation
  +
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Y học]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  23:05, ngày 19 tháng 6 năm 2009

  /¸inhə´leiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hít vào
  Sự xông
  Thuốc xông

  Chuyên ngành

  Y học

  hít, xông

  Giải thích VN: Động tác hít không khí vào phôỉ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X