• (Khác biệt giữa các bản)
  (Law a judicial order restraining a person from an act or compelling redress to aninjured party.)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">[in´dʒʌηkʃən]</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
   
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  15:07, ngày 11 tháng 6 năm 2008

  /[in´dʒʌηkʃən]/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lệnh huấn thị
  (pháp lý) lệnh của toà (cấm hoặc bắt làm gì)

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Prohibition, interdict, interdiction, restriction,restraint, US law restraining order: There is an injunctionagainst picketing.
  Order, mandate, directive, command,direction, instruction, ruling, dictate, exhortation; warning,admonition: Mother's parting injunction was always to dresswarmly.

  Oxford

  N.

  An authoritative warning or order.
  Law a judicial order restraining a person from an act or compelling redress to an injured party.
  Injunctive adj. [LL injunctio f. L injungereENJOIN]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X