• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Cơ khí & công trình== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====miệng cống lấy nước===== == Từ điển Xây dựng== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====lỗ lấy n...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  == Cơ khí & công trình==
  == Cơ khí & công trình==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====miệng cống lấy nước=====
  +
  =====miệng cống lấy nước=====
  == Xây dựng==
  == Xây dựng==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====lỗ lấy nước vào=====
  +
  =====lỗ lấy nước vào=====
  -
  =====lỗ nước vào=====
  +
  =====lỗ nước vào=====
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====cửa lấy nước=====
  +
  =====cửa lấy nước=====
  -
  =====cửa vào=====
  +
  =====cửa vào=====
  -
  =====lỗ vào=====
  +
  =====lỗ vào=====
  -
  =====lối vào=====
  +
  =====lối vào=====
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=inlet%20opening inlet opening] : National Weather Service
  +
  [[Category:Cơ khí & công trình]][[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=inlet%20opening inlet opening] : Chlorine Online
  +
  -
  [[Category:Cơ khí & công trình]][[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  03:32, ngày 4 tháng 4 năm 2009


  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  miệng cống lấy nước

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  lỗ lấy nước vào
  lỗ nước vào

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cửa lấy nước
  cửa vào
  lỗ vào
  lối vào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X