• (Khác biệt giữa các bản)
  (bổ xung)
  Dòng 1: Dòng 1:
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  =====giao dịch cổ phần trong nội bộ công ty=====
  =====giao dịch cổ phần trong nội bộ công ty=====
   +
  =====mua hoặc bán cố phiếu công ty,tổ chức dựa trên những thông tin mật, được cung cấp bởi nội gián( tay trong) là người trong công ty,tổ chức đó=====
  [[Thể_loại:Kinh tế ]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  [[Thể_loại:Kinh tế ]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]

  02:21, ngày 15 tháng 9 năm 2010

  Kinh tế

  giao dịch cổ phần trong nội bộ công ty
  mua hoặc bán cố phiếu công ty,tổ chức dựa trên những thông tin mật, được cung cấp bởi nội gián( tay trong) là người trong công ty,tổ chức đó

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X