• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Sự xem xét kỹ, sự kiểm tra, sự thanh tra===== =====Sự duyệt (quân đội)===== == Từ ...)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">ĭn-spĕk'shən</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
   
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->

  15:51, ngày 19 tháng 5 năm 2008

  /ĭn-spĕk'shən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự xem xét kỹ, sự kiểm tra, sự thanh tra
  Sự duyệt (quân đội)

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  sự xem xét kỹ

  Nguồn khác

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  sự kiểm

  Nguồn khác

  Nguồn khác

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  điều tra (thanh tra)
  giám sát (thi công)
  sự duyệt

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  sự khám nghiệm

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  sự thanh sát

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  sự tìm

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  kiểm soát
  inspection mirror
  kính kiểm soát
  kiểm tra
  acceptance inspection
  kiểm tra chấp nhận
  acceptance inspection
  kiểm tra thu nhận
  acceptance inspection
  sự kiểm tra nghiệm thu
  annual inspection
  sự kiểm tra hàng năm
  automatic part inspection
  kiểm tra bộ phận tự động
  batch inspection by samples
  sự kiểm tra lô bằng lấy mẫu
  brake inspection
  kiểm tra hệ thống hãm
  building inspection
  sự kiểm tra thi công
  check inspection
  chuyến đi kiểm tra
  contact inspection
  sự kiểm tra tiếp xúc
  Contractor's Drawings, inspection of
  kiểm tra bản vẽ của nhà thầu
  curtailed inspection
  kiểm tra rút ngắn
  curtailed inspection
  sự kiểm tra rút ngắn
  dam inspection gallery
  hành lang kiểm tra đập
  Dates, for Inspection and Testing
  thời gian kiểm tra và thử nghiệm
  degree of inspection
  mức độ kiểm tra
  dimensional inspection
  kiểm tra kích thước
  fatigue inspection
  sự kiểm tra độ mỏi
  field inspection
  kiểm tra hiện trường
  field inspection
  kiểm tra ngoài trời
  field inspection
  sự kiểm tra ngoại nghiệp
  final inspection
  kiểm tra lần cuối
  fire safety inspection
  sự kiểm tra an toàn cháy
  fluorescent inspection lamp
  đèn huỳnh quang kiểm tra
  food inspection
  sự kiểm tra thực phẩm
  high-speed inspection
  sự kiểm tra nhanh
  incoming inspection
  sự kiểm tra đầu vào
  incoming inspection
  sự kiểm tra đến
  incoming inspection
  sự kiểm tra nghiệm thu
  incoming inspection
  sự kiểm tra nhận
  incoming inspection
  sự kiểm tra thu nhận
  increased inspection
  sự kiểm tra tăng cường
  Indepemdent Inspection
  kiểm tra độc lập
  initial inspection
  sự kiểm tra lần đầu
  initial inspection
  sự kiểm tra sơ bộ
  inspection and test documents
  hồ sơ kiểm tra và thử nghiệm
  inspection and test point
  điểm kiểm tra và thử nghiệm
  inspection and test records
  biên bản kiểm tra và thử nghiệm
  inspection and test schedule
  kế hoạch kiểm tra
  inspection and test schedule
  kế hoạch kiểm tra và thử
  inspection and test schedule
  lịch kiểm tra
  inspection and test schedule
  lịch kiểm tra và thử
  inspection and test sequence plan
  kế hoạch trình tự kiểm tra và thử
  inspection and test sequence plan
  lịch kiểm tra
  inspection and test sequence plan
  lịch kiểm tra và thử
  Inspection and Testing, dates for
  thời gian kiểm tra và thử nghiệm
  inspection by attributes
  kiểm tra theo các thuộc tính
  inspection by variables
  sự kiểm tra theo các biến
  inspection cap
  nắp kiểm tra
  inspection cap
  lỗ kiểm tra
  inspection certificate
  chứng từ kiểm tra
  inspection chamber
  buồng kiểm tra
  inspection chamber
  ngăn kiểm tra
  inspection characteristic
  đặc trưng kiểm tra
  inspection checklist
  phiếu kiểm tra thử nghiệm
  inspection cover
  nắp kiểm tra (giếng)
  inspection cycle
  chu trình kiểm tra
  inspection device
  thiết bị kiểm tra
  inspection diagram
  biểu đồ kiểm tra
  inspection door
  cửa kiểm tra
  inspection equipment
  máy kiểm tra
  inspection eye
  cửa kiểm tra
  inspection eye
  lỗ kiểm tra
  inspection fitting
  cửa kiểm tra
  inspection fitting
  lỗ kiểm tra
  inspection fitting
  thiết bị kiểm tra
  inspection gallery
  hầm kiểm tra
  inspection gallery
  hành lang kiểm tra
  inspection hole
  lỗ kiểm tra
  inspection interval
  khoảng kiểm tra
  inspection junction
  chỗ nối kiểm tra
  inspection junction
  đoạn nối kiểm tra
  inspection junction
  lỗ kiểm tra
  inspection junction
  giếng kiểm tra
  inspection lamp
  đèn kiểm tra
  inspection level
  mức kiểm tra
  inspection lid
  nắp kiểm tra
  inspection list
  bảng kiểm tra
  inspection lot
  lô (đưa vào) kiểm tra
  inspection lot
  lô kiểm tra
  inspection lot
  lô kiểm tra (ngẫu nhiên)
  inspection lot
  loạt kiểm tra
  inspection lottery
  lô (đưa vào) kiểm tra
  inspection manhole
  lỗ kiểm tra
  inspection manhole
  giếng vào để kiểm tra
  Inspection of by Contractor Site
  nhà thầu kiểm tra công trường
  inspection of construction
  sự kiểm tra thi công
  Inspection of Contractor's Drawings
  kiểm tra vấn đề của nhà thầu
  inspection of drill holes
  sự kiểm tra lỗ khoan
  inspection of equipment
  sự kiểm tra thiết bị
  inspection of files
  sự kiểm tra các hồ sơ
  inspection of the workplace
  sự kiểm tra chỗ làm việc
  Inspection opening (IO)
  lỗ kiểm tra
  inspection opening bend
  khuỷu nối có lỗ kiểm tra
  inspection opening bend
  khuỷu nối hở để kiểm tra
  inspection opening cover
  nắp lỗ kiểm tra
  inspection opening cover
  nắp mở kiểm tra
  inspection peep hole
  lỗ kiểm tra
  inspection peep hole
  giếng kiểm tra
  inspection pit
  hố kiểm tra
  inspection pit
  giếng kiểm tra
  inspection pit
  hầm kiểm tra gầm xe
  inspection plan
  kế hoạch kiểm tra
  inspection platform
  sàn kiểm tra
  inspection point
  điểm kiểm tra
  inspection procedure
  phương pháp kiểm tra
  inspection procedure
  thủ tục kiểm tra
  inspection record
  bản ghi kiểm tra
  inspection record
  báo cáo kiểm tra
  inspection report
  bản ghi kiểm tra
  inspection report
  báo cáo kiểm tra
  inspection routine
  chương trình kiểm tra
  inspection routine
  thủ tục kiểm tra
  inspection schedule
  lịch kiểm tra
  inspection schedule
  lịch kiểm tra và thử
  inspection shaft
  giếng kiểm tra
  inspection sheet
  phiếu kiểm tra
  inspection specification
  sự đặc tả kiểm tra
  inspection stamp
  nhãn kiểm tra
  inspection sticker
  sự dán nhãn kiểm tra
  inspection test quantity
  lượng đem kiểm tra
  inspection tests
  việc kiểm tra định kỳ
  inspection tunnel
  đường hầm kiểm tra
  inspection well
  giếng kiểm tra
  lot-by-lot inspection
  sự kiểm tra từng lô
  magnetic particle inspection
  sự kiểm tra bằng hạt từ
  manufacture's inspection
  sự kiểm tra tại xưởng
  materials inspection
  sự kiểm tra vật liệu
  meticulous inspection
  sự kiểm tra tỉ mỉ
  more exact inspection
  kiểm tra chính xác hơn
  normal inspection
  kiểm tra chuẩn
  normal inspection
  sự kiểm tra bình thường
  on-receipt inspection
  kiểm tra nghiệm thu
  on-receipt inspection
  sự kiểm tra đến
  on-receipt inspection
  sự kiểm tra nhận
  original inspection
  kiểm tra lần đầu
  patrol inspection
  kiểm tra thường kỳ
  patrol inspection
  kiểm tra thường xuyên
  periodic inspection
  sư kiểm tra định kỳ
  place of inspection
  vị trí kiểm tra
  preacceptance inspection
  kiểm tra tiền ngiệm thu
  prevention inspection
  sự kiểm tra dự phòng
  process inspection
  sự kiểm tra quá trình
  random inspection
  sự kiểm tra bất thường
  random inspection
  sự kiểm tra xác suất
  receiving inspection
  sự kiểm tra đến
  receiving inspection
  sự kiểm tra nghiệm thu
  receiving inspection
  sự kiểm tra tiếp nhận
  rectifying inspection
  kiểm tra có thay thế
  reduced inspection
  kiểm tra rút gọn
  reduced inspection
  sự kiểm tra rút gọn
  results of the inspection
  kết quả kiểm tra
  rountne inspection
  sự kiểm tra thường xuyên
  routine inspection
  sự kiểm tra thông lệ
  rust inspection
  sự kiểm tra gỉ sét
  safety inspection
  kiểm tra an toàn
  sampling inspection
  sự kiểm tra lấy mẫu
  sanitary inspection
  kiểm tra vệ sinh
  sanitary inspection station
  trạm kiểm tra vệ sinh
  screening inspection
  kiểm tra chọn lọc
  screening inspection
  sự kiểm tra bằng sàng
  screening inspection
  sự kiểm tra sàng lọc
  single sampling inspection
  sự kiểm tra lấy mẫu đơn
  tablet sorting and inspection machine
  máy phân loại và kiểm tra viên (thuốc)
  technical inspection
  sự kiểm tra kỹ thuật
  technical inspection report
  biên bản kiểm tra kỹ thuật
  technical inspection station
  trạm kiểm tra kỹ thuật
  Testing and Inspection dates for
  thời gian thử nghiệm và kiểm tra
  tightened inspection
  kiểm tra ngặt
  tightened inspection
  sự kiểm tra chặt chẽ
  tightened inspection
  sự kiểm tra tăng cường
  total inspection
  kiểm tra toàn bộ
  track inspection
  kiểm tra đường sắt
  type sample inspection and test report
  báo cáo thử và kiểm tra mẫu điển hình
  ultrasonic inspection
  sự kiểm tra siêu âm
  variable inspection
  kiểm tra định lượng
  variable inspection
  kiểm tra theo biến
  visual inspection
  sự kiểm tra bằng mắt
  visual inspection result
  kết quả kiểm tra bằng mắt
  walkaround inspection
  sự kiểm tra quay vòng
  walkaround inspection
  sự kiểm tra vòng quanh (tàu vũ trụ)
  sự dò
  sự giám sát
  engineering inspection
  sự giám sát kỹ thuật
  site inspection
  sự giám sát hiện trường
  sự kiểm chứng
  sự kiểm nghiệm
  inspection of material
  sự kiểm nghiệm vật liệu
  sự kiểm nhận
  sự kiểm soát
  sự kiểm tra
  acceptance inspection
  sự kiểm tra nghiệm thu
  annual inspection
  sự kiểm tra hàng năm
  batch inspection by samples
  sự kiểm tra lô bằng lấy mẫu
  building inspection
  sự kiểm tra thi công
  contact inspection
  sự kiểm tra tiếp xúc
  curtailed inspection
  sự kiểm tra rút ngắn
  fatigue inspection
  sự kiểm tra độ mỏi
  field inspection
  sự kiểm tra ngoại nghiệp
  fire safety inspection
  sự kiểm tra an toàn cháy
  food inspection
  sự kiểm tra thực phẩm
  high-speed inspection
  sự kiểm tra nhanh
  incoming inspection
  sự kiểm tra đầu vào
  incoming inspection
  sự kiểm tra đến
  incoming inspection
  sự kiểm tra nghiệm thu
  incoming inspection
  sự kiểm tra nhận
  incoming inspection
  sự kiểm tra thu nhận
  increased inspection
  sự kiểm tra tăng cường
  initial inspection
  sự kiểm tra lần đầu
  initial inspection
  sự kiểm tra sơ bộ
  inspection by variables
  sự kiểm tra theo các biến
  inspection of construction
  sự kiểm tra thi công
  inspection of drill holes
  sự kiểm tra lỗ khoan
  inspection of equipment
  sự kiểm tra thiết bị
  inspection of files
  sự kiểm tra các hồ sơ
  inspection of the workplace
  sự kiểm tra chỗ làm việc
  lot-by-lot inspection
  sự kiểm tra từng lô
  magnetic particle inspection
  sự kiểm tra bằng hạt từ
  manufacture's inspection
  sự kiểm tra tại xưởng
  materials inspection
  sự kiểm tra vật liệu
  meticulous inspection
  sự kiểm tra tỉ mỉ
  normal inspection
  sự kiểm tra bình thường
  on-receipt inspection
  sự kiểm tra đến
  on-receipt inspection
  sự kiểm tra nhận
  periodic inspection
  sư kiểm tra định kỳ
  prevention inspection
  sự kiểm tra dự phòng
  process inspection
  sự kiểm tra quá trình
  random inspection
  sự kiểm tra bất thường
  random inspection
  sự kiểm tra xác suất
  receiving inspection
  sự kiểm tra đến
  receiving inspection
  sự kiểm tra nghiệm thu
  receiving inspection
  sự kiểm tra tiếp nhận
  reduced inspection
  sự kiểm tra rút gọn
  rountne inspection
  sự kiểm tra thường xuyên
  routine inspection
  sự kiểm tra thông lệ
  rust inspection
  sự kiểm tra gỉ sét
  sampling inspection
  sự kiểm tra lấy mẫu
  screening inspection
  sự kiểm tra bằng sàng
  screening inspection
  sự kiểm tra sàng lọc
  single sampling inspection
  sự kiểm tra lấy mẫu đơn
  technical inspection
  sự kiểm tra kỹ thuật
  tightened inspection
  sự kiểm tra chặt chẽ
  tightened inspection
  sự kiểm tra tăng cường
  ultrasonic inspection
  sự kiểm tra siêu âm
  visual inspection
  sự kiểm tra bằng mắt
  walkaround inspection
  sự kiểm tra quay vòng
  walkaround inspection
  sự kiểm tra vòng quanh (tàu vũ trụ)
  sự thanh tra
  increased inspection
  sự thanh tra tăng cường
  preventive inspection
  sự thanh tra phòng ngừa
  technical inspection
  sự thanh tra kỹ thuật
  tightened inspection
  sự thanh tra tăng cường
  sự thử nghiệm
  materials inspection
  sự thử nghiệm vật liệu
  screening inspection
  sự thử nghiệm sàng lọc
  sự xem xét
  thanh tra
  Dates for Inspection and Testing
  ngày tháng thanh tra và thử nghiệm
  design inspection
  thanh tra thiết kế
  increased inspection
  sự thanh tra tăng cường
  Independent Inspection
  thanh tra độc lập
  inspection agency
  quan thanh tra
  inspection and test planning
  sự lập kế hoạch thanh tra
  Inspection and Testing
  thanh tra và thử nghiệm
  Inspection and Testing, Dates for
  thời gian thanh tra và thử nghiệm
  Joint Inspection Unit-JIU
  cơ quan thanh tra hỗn hợp
  meat inspection Act
  pháp lệnh thanh tra thịt
  preventive inspection
  sự thanh tra phòng ngừa
  technical inspection
  sự thanh tra kỹ thuật
  tightened inspection
  sự thanh tra tăng cường

  Nguồn khác

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  sự kiểm tra
  ante-mortem inspection
  sự kiểm tra trước khi giết mổ
  auditor inspection
  sự kiểm tra của kiểm toán viên
  compulsory inspection
  sự kiểm tra bắt buộc
  continuous inspection
  sự kiểm tra thường xuyên
  customs inspection
  sự kiểm tra của hải quan
  damage inspection
  sự kiểm tra tổn thất
  electronic inspection
  sự kiểm tra điện tử
  field inspection (ofthe goods)
  sự kiểm tra (hàng hóa) lần cuối
  final inspection
  sự kiểm tra lần cuối
  hand-inspection
  sự kiểm tra bằng tay
  head inspection
  sự kiểm tra thú y tính theo đầu gia súc
  hold inspection
  sự kiểm tra khoang tàu
  inspection of goods
  sự kiểm tra, kiểm nghiệm hàng hóa
  inspection on delivery
  sự kiểm tra nhận hàng
  joint inspection
  sự kiểm tra phối hợp song phương
  sampling inspection
  sự kiểm tra chọn mẫu
  shipping-point inspection
  sự kiểm tra lại điểm rót hàng
  veterinary inspection
  sự kiểm tra thú y
  viscera inspection
  sự kiểm tra nội tạng
  visual inspection
  sự kiểm tra bằng mắt
  sự theo dõi
  rail inspection
  sự theo dõi con thịt trên đường ray
  việc thanh tra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X