• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (17:12, ngày 7 tháng 7 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">¸instrə´mentəlist</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">¸instrə´mentəlist</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  =====Danh từ=====
  +
  ===Danh từ===
  =====Người chơi nhạc khí; nhạc công=====
  =====Người chơi nhạc khí; nhạc công=====
  =====(triết học) người theo thuyết công cụ=====
  =====(triết học) người theo thuyết công cụ=====
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  Hiện nay

  /¸instrə´mentəlist/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người chơi nhạc khí; nhạc công
  (triết học) người theo thuyết công cụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X