• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  (/'''<font color="red">in`tegliou</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">in`tegliou</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">in't&#593;:liou</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
   
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  22:18, ngày 30 tháng 5 năm 2008

  /in'tɑ:liou/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều intaglios

  Hình chạm chìm, hình khắc lõm
  Vật chạm chìm, vật khắc lõm
  Đá quý chịm chìm
  Thuật chạm chìm, thuật khắc lõm

  Ngoại động từ

  Chạm chìm, khắc lõm

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hình khắc lõm
  sự in lõm
  sự khắc lõm

  Oxford

  N. & v.

  N. (pl. -os) 1 a gem with an incised design (cf.CAMEO).
  An engraved design.
  A carving, esp. incised, inhard material.
  A process of printing from an engraved design.
  V.tr. (-oes, -oed) 1 engrave (material) with a sunk patternor design.
  Engrave (such a design). [It. (as INTAGLIATED)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X