• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Xây dựng== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====đầu thu nước===== =====miệng thu nước===== =====van thu nước===== == Từ điển Kỹ thuật chung == ...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  == Xây dựng==
  == Xây dựng==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====đầu thu nước=====
  +
  =====đầu thu nước=====
  -
  =====miệng thu nước=====
  +
  =====miệng thu nước=====
  -
  =====van thu nước=====
  +
  =====van thu nước=====
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====cửa lấy nước=====
  +
  =====cửa lấy nước=====
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=intake%20mouth intake mouth] : National Weather Service
  +
  [[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=intake%20mouth intake mouth] : Chlorine Online
  +
  -
  [[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  03:32, ngày 4 tháng 4 năm 2009


  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  đầu thu nước
  miệng thu nước
  van thu nước

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cửa lấy nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X