• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (04:21, ngày 25 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 3: Dòng 3:
  ===Ngoại động từ===
  ===Ngoại động từ===
  =====(y học) luồn ống vào (khí quản...)=====
  =====(y học) luồn ống vào (khí quản...)=====
  -
  ==Chuyên ngành==
   

  Hiện nay

  /´intju¸beit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  (y học) luồn ống vào (khí quản...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X