• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 5: Dòng 5:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
   
  -
  |}
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]]
  -
  === Oxford===
  +
  -
  =====N.=====
  +
  -
  =====Any thing which produces ionization, esp. a device used toimprove the quality of the air in a room etc.=====
  +
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]]
  +

  07:55, ngày 1 tháng 4 năm 2009

  /´aiə¸naizə/

  Thông dụng

  Xem ionize

  Chuyên ngành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X