• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (06:02, ngày 17 tháng 7 năm 2011) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 2: Dòng 2:
  -
  ==Thông dụng==
  +
  những người lắm mồm
  -
  ===Ngoại động từ===
  +
  -
   
  +
  -
  =====Nối lại, chắp, ghép, buộc (cái nọ vào cái kia)=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====Nối liền=====
  +
  -
  ::[[the]] [[road]] [[joins]] [[the]] [[two]] [[cities]]
  +
  -
  ::con đường nối liền hai thành phố
  +
  -
   
  +
  -
  =====Thắt chặt, hợp nhất, kết hợp, liên hiệp; kết giao, kết thân=====
  +
  -
  ::[[to]] [[join]] [[forces]] [[with]]
  +
  -
  ::hợp lực với
  +
  -
  ::[[to]] [[join]] [[two]] [[persons]] [[in]] [[marriage]]
  +
  -
  ::kết thân hai người trong mối tình vợ chồng
  +
  -
   
  +
  -
  =====Gia nhập, nhập vào, vào=====
  +
  -
  ::[[to]] [[join]] [[a]] [[party]]
  +
  -
  ::gia nhập một đảng
  +
  -
  ::[[to]] [[join]] [[the]] [[army]]
  +
  -
  ::vào quân đội, nhập ngũ
  +
  -
   
  +
  -
  =====Tiếp với, gặp; đổ vào (con sông)=====
  +
  -
  ::[[where]] [[the]] [[foot-path]] [[joins]] [[the]] [[main]] [[road]]
  +
  -
  ::ở nơi mà con đường nhỏ nối với con đường cái
  +
  -
  ::[[where]] [[the]] Luoc [[river]] [[joins]] [[the]] [[Red]] [[river]]
  +
  -
  ::ở nơi mà sông Luộc đổ vào sông Hồng
  +
  -
   
  +
  -
  =====Đi theo, đến với, đến gặp; cùng tham gia=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====I'll join you in a few minutes=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====Độ vài phút nữa tôi sẽ đến với anh=====
  +
  -
  ::[[would]] [[you]] [[join]] [[us]] [[in]] [[our]] [[picnic]]?
  +
  -
  ::anh có muốn tham gia cuộc đi chơi ngoài trời với chúng tôi không?
  +
  -
   
  +
  -
  =====Trở về, trở lại=====
  +
  -
  ::[[to]] [[join]] [[the]] [[regiment]]
  +
  -
  ::trở lại trung đoàn (sau ngày nghỉ phép...)
  +
  -
  ::[[to]] [[join]] [[the]] [[ship]]
  +
  -
  ::trở về tàu
  +
  -
  ===Nội động từ===
  +
  -
   
  +
  -
  =====Nối lại với nhau, thắt chặt lại với nhau, kết hợp lại với nhau; liên hiệp với nhau, kết thân với nhau=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====Gặp nhau, nối tiếp nhau=====
  +
  -
  ::[[parallel]] [[lines]] [[never]] [[join]]
  +
  -
  ::hai đường song song không bao giờ gặp nhau
  +
  -
  ::[[where]] [[the]] [[two]] [[rivers]] [[join]]
  +
  -
  ::ở nơi mà hai con sông gặp nhau
  +
  -
   
  +
  -
  =====Tham gia, tham dự, nhập vào, xen vào=====
  +
  -
  ::[[to]] [[join]] [[in]] [[the]] [[conversation]]
  +
  -
  ::tham gia vào câu chuyện
  +
  -
   
  +
  -
  =====(từ cổ,nghĩa cổ) giáp với nhau, tiếp giáp với nhau=====
  +
  -
  ::[[the]] [[two]] [[gardens]] [[join]]
  +
  -
  ::hai khu vườn tiếp giáp với nhau
  +
  -
   
  +
  -
  =====(quân sự) nhập ngũ ( (cũng) join up)=====
  +
  -
   
  +
  -
  ===Danh từ===
  +
  -
   
  +
  -
  =====Chỗ nối, điểm nối, đường nối=====
  +
  -
  ===Cấu trúc từ===
  +
  -
  =====[[to]] [[join]] [[battle]]=====
  +
  -
  ::bắt đầu giao chiến
  +
  -
  =====[[to]] [[join]] [[hands]]=====
  +
  -
  ::nắm chặt tay nhau, bắt chặt tay nhau
  +
  -
  ::(nghĩa bóng) phối hợp chặt chẽ với nhau; câu kết chặt chẽ với nhau (để làm gì)
  +
  -
  =====[[if]] [[you]] [[can't]] [[beat]] [[them]], [[join]] [[them]]=====
  +
  -
  ::không thắng nổi địch thủ thì bắt tay với họ cho rồi
  +
  -
  =====[[to]] [[join]] [[the]] [[club]]=====
  +
  -
  ::cùng hội cùng thuyền, đồng cảnh ngộ
  +
  -
  ===hình thái từ===
  +
  -
  *V-ing: [[Joining]]
  +
  -
  *V-ed: [[Joined]]
  +
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==

  Hiện nay

  /ʤɔin/

  những người lắm mồm

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (v) nối, ghép, chắp, kết hợp, nhập vào

  Toán & tin

  hợp nối
  direct join
  (đại số ) hợp trực tiếp
  reduced join
  (tôpô học ) hợp rút gọn

  Xây dựng

  tiếp nối

  Kỹ thuật chung

  buộc
  chỗ nối
  hợp
  kết hợp
  khớp nối
  lắp ráp
  liên kết
  join communications
  truyền thông liên kết
  join condition
  điều kiện liên kết
  join information content
  nội dung thông tin liên kết
  gắn
  ghép
  join on to
  ghép với
  line join
  ghép đoạn thẳng
  gia nhập
  nối
  nối ghép
  mắc
  tham gia

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X