• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">kei</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  02:26, ngày 9 tháng 6 năm 2008

  /kei/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều K's, k'

  Mẫu tự thứ mười một trong bảng mẫu tự tiếng Anh

  Oxford

  Abbr.

  Kilo-.
  Knot(s).
  1000.

  Tham khảo chung

  Y2K : sự kiện năm 2000(sự cố máy tính cuối năm 1999 đầu năm 2000)

  • k : National Weather Service
  • k : amsglossary
  • k : Corporateinformation
  • k : Chlorine Online
  • k : Foldoc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X