• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====(sinh vật học) sự phân bào có tơ===== == Từ điển Y học== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====sự phân chia nhân tế...)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">,k&#230;riouki'ni:sis</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
   
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  13:11, ngày 2 tháng 6 năm 2008

  /,kæriouki'ni:sis/

  Thông dụng

  Danh từ

  (sinh vật học) sự phân bào có tơ

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  sự phân chia nhân tế bào

  Oxford

  N.

  Biol. the division of a cell nucleus during mitosis.[KARYO- + Gk kinesis movement f. kineo move]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X